Advies samen tegen illegale tewerkstelling

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns

De sociale partners keuren in de strengst mogelijke bewoordingen illegale tewerkstelling af. Die treft in de eerste plaats de betrokken werknemers maar zorgt ook voor oneerlijke concurrentie en negatieve beeldvorming ten opzichte van betrouwbare bedrijven. Naar aanleiding van de illegale tewerkstelling op bepaalde werven die deze zomer aan het licht kwam, doen de Vlaamse sociale partners van de SERV verschillende voorstellen om illegale tewerkstelling te bestrijden. Daarbij gaan ze onder meer in op de principieel goedgekeurde decreetswijziging rond ketenaansprakelijkheid en op de visie van minister Brouns.

 

De SERV wil dat de Vlaamse Sociale Inspectie de nodige handvaten heeft om illegale tewerkstelling te bestrijden. Daarom steunen de sociale partners de vraag om de ketenaansprakelijkheid te optimaliseren maar ze hechten ook belang aan rechtszekerheid voor ondernemingen. Daarnaast geven ze nog aandachtspunten mee zoals het versterken van de werknemer, een vlottere procedure voor toelating tot arbeid en het veranderen van werk.

Contact