Buitenlandse werknemers vlotter inschakelen

advies op eigen initiatief

Tot voor kort was België wereldwijd een koploper inzake de vlotte en snelle aflevering van arbeidskaarten aan buitenlandse werknemers. Sinds de omzetting van de richtlijn Gecombineerde Vergunning zijn we deze koppositie kwijt: in de nieuwe procedure is het onmogelijk geworden om kort op de bal te spelen. Waar voor visumvrijgestelde personen arbeidsvergunningen vroeger binnen drie weken konden worden afgeleverd, stellen we vast dat dit vandaag in het beste geval twee maanden duurt. In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt lopen we daardoor broodnodig toptalent mis.

Om de doorlooptijd van de nieuwe aanvraagprocedure, waarin verschillende overheden moeten tussenkomen, sterk te verminderen, zien de sociale partners een onmisbare hefboom: het digitaliseren van de procedure in een gemeenschappelijk elektronisch platform zoals voorzien in het artikel 40 van het Samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018.

Contact