Advies beter kader buitenlandse ondernemers

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen

Ondernemers bieden de Vlaming producten, diensten en jobs aan. Zowel Europese ondernemers als ondernemers van buiten de EU investeren in Vlaanderen en voor hen moet dus de rode loper worden uitgerold. Daarom zijn de sociale partners verheugd dat Vlaanderen deze bevoegdheid in handen neemt en dat er een duidelijk, gedigitaliseerd en toekomstgericht wettelijk kader komt. De sociale partners betreuren wel dat de Vlaamse Regering nog enkele scherpe struikelstenen door de rode loper laat priemen zoals het benodigde startkapitaal en de diplomavereiste.

Contact