Advies dynamische knelpuntberoepenlijst

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits

De Adviescommissie Economische Migratie adviseert elke twee jaar over een lijst met beroepen voor middengeschoolden voor dewelke er een vermoeden van tekort geldt, wat betekent dat de werkgever zonder individueel arbeidsmarktonderzoek een derdelander kan aanwerven. Dit advies bevat de beroepen die de Vlaamse sociale partners aan het ontwerp van VDAB wensen toe te voegen.

Contact