Advies middengeschoolde functies economische migratie 2023

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns

Elke twee jaar adviseert de Adviescommissie Economische Migratie over een lijst van middengeschoolde functies waarvoor de minister een structureel tekort op de Vlaamse arbeidsmarkt vaststelt. Op basis van deze lijst kan een werkgever zonder individueel arbeidsmarktonderzoek een derdelander voor bepaalde duur aanwerven.

Dit advies bevat de beroepen die de sociale partners aan de ontwerplijst van de VDAB vragen toe te voegen. Daarnaast benadrukken de sociale partners volop de kansen van economische migratie te willen benutten. Gezien de grote krapte op de arbeidsmarkt is de lijst voor middengeschoolde functies daarbij een belangrijk instrument en moet zo accuraat en dekkend mogelijk zijn. De sociale partners zien nog mogelijkheden om de gehanteerde werkwijze daartoe verder te optimaliseren en te werken naar een meer toekomstbestendige lijst.