Advies tienpuntenplan

advies op eigen initiatief

Vlaanderen dreigt te evolueren naar een knelpuntberoepeconomie. Het wordt ook moeilijker om arbeidsmigranten in de Europese Economische Ruimte te vinden gezien in vrijwel heel de EER het arbeidsaanbod krimpt. Samen met de vergrijzing betekent dit dat vanaf 2019 de Vlaamse beroepsbevolking kan afnemen. Om dit tegen te gaan zetten de Vlaamse sociale partners de bakens uit voor een meer open beleid rond economische migratie.  Een kortere afleveringstermijn van de arbeidsvergunning en een vlotte procedure voor gezinshereniging moeten Vlaanderen aantrekkelijker maken voor arbeidsimmigranten.

De Vlaamse sociale partners in de Adviescommissie voor Economische Migratie pleiten voor een verdere versoepeling van de toegang tot de arbeidsmarkt voor drie groepen.

Contact