Advies visienota beroepskaarten

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits

De Vlaamse sociale partners verwelkomen deze visienota. Een recente evaluatie omtrent het Belgische beleid voor start-ups vanuit derde landen gaf aan dat het criterium economische meerwaarde vaag en onduidelijk is. Dit wordt geruggensteund doordat in 2019 38% van de aanvragen voor een beroepskaart werd geweigerd. Het lijkt de sociale partners daarom opportuun om de criteria voor het bekomen van een beroepskaart helder en transparanter te maken. Gelet op het feit dat in 22% van de controles inbreuken worden vast gesteld, waarbij men niet beschikt over een beroepskaart en/of geldig verblijf, steunen de Vlaamse sociale partners ook het voornemen om het aantal inspecties op te schroeven. De sociale partners formuleren nog wel vijf opmerkingen.