Advies wijzigingen economische migratie

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Hilde Crevits
Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Op verschillende vlakken komt de regering tegemoet aan bedenkingen die eerder werden geuit door de sociale partners, en die voornamelijk een beter functioneren van de nieuwe procedure en een vlottere toepassing van de nieuwe regels betreffen. Op andere vlakken is echter een tegengestelde beweging zichtbaar die net meer beperkingen oplegt, en die wellicht te verklaren is door de vrees voor een verhoogde werkloosheid naar aanleiding van de corona-crisis. De sociale partners begrijpen deze vrees, maar denken dat deze beperkingen net een nefaste invloed zullen hebben bij de relance na deze crisis.

Contact