Advies wijzigingsbesluit tewerkstelling buitenlandse werknemers

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns

De Vlaamse Regering wil het economisch migratiebeleid in Vlaanderen verbeteren en de EU-richtlijnen over de Blauwe Kaart en de tewerkstelling als seizoenarbeider verder omzetten. De Vlaamse sociale partners staan positief tegenover de idee om het Vlaams economisch migratiebeleid te optimaliseren. Zo moeten lange doorlooptijden, onzekerheden ten aanzien van werkgevers en economische migranten en malafide praktijken worden geminimaliseerd. Echter, over de manier waarop de Vlaamse Regering het beleid wil verbeteren met dit wijzigingsbesluit, hebben ze hun bedenkingen.

Voor de partners moet de Vlaamse Regering volop de kansen van economische migratie benutten om mee de arbeidskrapte aan te pakken. Ze moet daarvoor maatregelen nemen om de positie van buitenlandse werknemers te versterken en daarbij zorgen voor een snelle en efficiƫnte dossierbehandeling, effectieve handhaving en gerichte opvolging. Dit zijn zaken die momenteel te weinig in het wijzigingsbesluit aan bod komen.

Contact